GRUPA 8  3 Februarie 2020 GRUPA 9  Octombrie 2020 INCHEIAT  GRUPA 10  Iunie 2021 IN LUCRU INCHEIAT  GRUPA 23  8 Februarie - August 2020   INCHEIAT  GRUPA 24  5 Septembrie 2020 - Ianuarie 2021   GRUPA 25  6 Februarie 2021 - Iunie 2021   INCHEIAT  GRUPA 26   26 Iunie 2021 - Octombrie 2021   IN LUCRU INCHEIAT  GRUPA 27  Octombrie 2021 - Ianuarie 2022   INSCRIERI  10 locuri libere GRUPA 28  Februarie 2022 - Mai 2022  INSCRIERI  12 locuri libere GRUPA 11  August 2021 6 locuri disponibile GRUPA 12  Septembrie 2021 INSCRIERI  6 locuri disponibile INSCRIERI