GRUPA 25  6 Februarie 2021 - Iunie 2021   INCHEIAT  GRUPA 26   26 Iunie 2021 - Octombrie 2021   IN LUCRU GRUPA 27  6 Noiembrie 2021 - Februarie 2022 GRUPA 28  Februarie 2022 - Mai 2022  INSCRIERI  10 locuri libere GRUPA 8  3 Februarie 2020 GRUPA 9  Octombrie 2020 INCHEIAT  GRUPA 10  Iunie 2021 INCHEIAT  GRUPA 11  August 2021 GRUPA 12  11 Octombrie 2021 IN LUCRU INCHEIAT  INCHEIAT  INCHEIAT  GRUPA 29  Mai 2022 - Septembrie 2022  INSCRIERI  12 locuri libere